Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
Aktualne miejsce gdzie jest przechowywana dokumentacja zlikwidowanych podmiotów gospodarczych można sprawdzić na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych