Spółka wpisana jest to rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych przedsiębiorcy prowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego pod numerem OR-II.8260.2.2015.

Składnica Akt „KLE” Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w usługach archiwizacji, działa na warunkach określonych w stosownych Ustawach obowiązujących w tym zakresie i oferuje:

 • archiwizowanie, porządkowanie i brakowanie akt niearchiwalnych;
 • składowanie akt niearchiwalnych;
 • wydawanie odpisów i uwierzytelnionych kopii dokumentów przechowywanych akt;
 • przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej instytucji – jednostek organizacyjnych
 • Oferta firmy jest kierowana zarówno do instytucji publicznych, jak i do podmiotów prywatnych (również będących w likwidacji, w upadłości i zlikwidowanych).

  Posiadamy wszelkie uprawnienia do prowadzenia tej specjalistycznej działalności, odpowiednie wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dokumentacją. Gwarantujemy wykonywanie usług archiwizacji rzetelnie i profesjonalnie.

  Serdecznie zapraszamy do wzajemnej współpracy.

  Prezes Zarządu
  Lidia Zawada